NIS2 Richtlijn: Is uw bedrijf in orde?  

NIS2 Richtlijn: Is uw bedrijf in orde?  

In december 2022 heeft het Europees Parlement de NIS2-richtlijn voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen aangenomen, met als doel een verhoogd niveau van cyberbeveiliging binnen de EU te waarborgen. België staat nu voor de taak om vóór 17 oktober 2024 nieuwe wetgeving in te voeren ter vervanging van de bestaande NIS-wet.  

De NIS2-Richtlijn: Een Overzicht
In 2016 introduceerde de Europese Unie de NIS1-richtlijn, gericht op cybersecurityvereisten voor als essentieel beschouwde bedrijven. Evaluaties toonden echter beperkingen en inconsistenties aan, leidend tot de NIS2-richtlijn. NIS2 breidt het toepassingsgebied uit en legt meer nadruk op cybersecurity.

Waarom is NIS2 Belangrijk?
Essentiële sectoren zoals transport, energie, gezondheid en financiën worden steeds kwetsbaarder voor cyberdreigingen. De groeiende omvang en complexiteit van cyberbeveiligingsincidenten vereisen effectieve maatregelen om organisaties veerkrachtiger te maken tegen aanvallen. NIS2 erkent deze noodzaak en legt focus op het beschermen van netwerk- en informatiesystemen.

Nieuwe Elementen in NIS2
– Uitbreiding van het toepassingsgebied naar meer organisaties, inclusief KMO’s in bepaalde sectoren.
– 
Gedetailleerdere eisen met betrekking tot risicobeheer, incidentbeheer, businesscontinuïteit, crisisbeheer, supply chain beveiliging en
 transparante kwetsbaarheidsbekendmaking.
– Classificatie van organisaties als essentieel of belangrijk, met verschillende toezichtregimes.
– Niet langer verplichte externe audits of ISO27001-certificering, maar organisaties moeten te allen tijde hun naleving kunnen aantonen.

Is NIS2 van Toepassing op Uw Bedrijf?
De NIS2-richtlijn is sinds 16 januari 2023 van toepassing in België. Essentiële en belangrijke entiteiten, gedefinieerd op basis van grootte en sector, moeten voldoen aan cybersecurityvereisten. CloudAtWork staat klaar om uw organisatie te begeleiden.

Sancties en Compliance Journey
De NIS2-richtlijn brengt sancties met zich mee voor niet-naleving, met boetes tot 10 miljoen euro. CloudAtWork is uw partner om de NIS2-compliance journey te starten. Onze experts adviseren en ondersteunen bij het begrijpen van de vereisten, het implementeren van veiligheidsmaatregelen en het aantonen van naleving.

Contacteer Ons Voor Cybersecurity Compliance
Wilt u meer weten over de cybersecurity compliance van uw organisatie? Neem dan contact op via info@cloudatwork.be. CloudAtWork staat klaar om uw organisatie te begeleiden naar een sterker en veiliger cybersecuritybeleid in lijn met de NIS2-richtlijn.

Deel dit artikel:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp